2017. február 27., hétfő

Egy könyv mind felett... "Orchesographie"


"...ou Traicté en forme de dialogue par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre & practiquer l'honneste exercice des dances.
...avagy értekezés dialógus formájában, mely által bárki könnyűszerrel megtanulhatja és gyakorolhatja a tánc tisztes mesterségét"*

Az 1589-es kiadás első oldala
Az 1589-ben kiadott Orchesographie a mai napig az egyik legrészletesebb forrása a 16. századi történelmi táncoknak, azok közül is az 1550-80-as évek francia táncainak. Két kiadása ismert, az első 1589-ből, a második - szinte azonos formában - 1596-ból, mindkettő a Langres-i Jehan des Preyz munkája. Valójában az egész könyv megszületése, illetve inkább megőrzése neki köszönhető, hiszen a szerző sosem szánta kiadásra művét. Buzgó nyomdászunk érdeme, hogy a kéziratot előkotorta néhány feledésre szánt régi papír közül. Minderről a könyv előszavából értesülünk, ami Guillome Tabourot mesternek szól, a királyi tanácsos és főprokurátor úr fiának.
"E papirosokat alaposabban átlapozván, azonban azt vettem észre, hogy azok elsősorban a tánccal foglalkoznak, és csak mellékesen szólnak a dobról. Az egészet kinyomtattam, és most elküldöm Önnek, annak ellenére, hogy az említett Arbeau mester ezt megtiltotta, mondván, hogy mindezt csupán azért vetette papírra, hogy elüsse vele az időt [...]."

A szerzőről, azaz Thoinot Arbeau (valódi nevén Jehan Tabourot) kanonokról ebben a bejegyzésben olvashatsz bővebben.

A kor számos könyvéhez hasonlóan az Orchesographie is dialógus formában íródott: az idős Arbeau mester instrukcióit olvashatjuk, melyeket fiatal tanítványának, Capriolnak szán.
A számos táncleírás mellett - basse dance, pavane, gaillarde, tourdion, branle, volta, allemande, morisque, canarie, Pavane d'Espagne, bouffon - a könyv tartalmazza a szükséges tánclépéseket, valamint azok illusztrációit is, valószínűleg Arbeau rajzaival. 
Minden tánchoz megtalálható egy gyakori dallam, mellette a végrehajtandó lépések javasolt sorrendje, és ezek lehetséges variációi, igen részletesen. A kotta sok helyen függőlegesen került a lapokra (táncos szemmel nézve rendkívül praktikusan), így az egyes hangokhoz tartozó tánclépések igen jól lekövethetők.

A könyv egy oldala a Branle Double leírásával.

Zenészek és a tánckezdő bók,
azaz reverence illusztrációja

A táncon túl 

"Ha nősülési szándékai vannak, higgye el, szerető hölgyet találni csak könnyedséggel és kecsességgel lehet, s az leginkább a táncban mutatkozik meg. [...] Sőt mi több, a tánc arra is szolgál, hogy kiderüljön, vajon a szerelmesek egészségesek-e, és uralják-e tagjaikat."*
Egy jól nevelt fiatalember számára - nem utolsósorban a hölgyek körében remélt népszerűséghez - rendkívül fontos tánc mellett a könyvben más témák is felbukkannak. A leckék közben az illemről, a partnerrel való udvarias viselkedésről és a társas érintkezés fontos szabályairól is kaphatunk gyakorlati útmutatást.

"Capriol: Mikor a zenészek befejezik a játékot, nem kell meghajlással búcsúzni a hölgytől?
Arbeau: Hát hogy ne kellene, sőt illendően vissza kell vezetni oda, ahonnan felkérte, és megköszönni néki a kegyet, hogy ilyen szerencsében részesítette önt."*

Arbeau folyamatosan hangsúlyozza a zene és a muzikalitás fontosságát, ezért szót ejt a korabeli hangszerekről, a zenéről, így ez a könyv nem csak táncosoknak, hanem a 16. századi zenével foglalkozó muzsikusok számára is fontos és értékes forrás.

A könyv ma

A fentiek után nem meglepő, hogy ennek a könyvnek született a legtöbb fordítása és feldolgozása, amit akár ma is megtalálhatunk a könyvesboltok polcain. Alább négy javaslat azoknak, akik szeretnének elmélyedni a könyvben: az első kettőben csak bizonyos részletek találhatók meg, de a második két könyv teljes fordítás magyarra, illetve angolra.
Kovács Gábor
Reneszánsz táncok
Garabonciás Alapítvány (2002)
Széll Rita
Régi táncok iskolája - A francia reneszánsz
Nemzeti Tankönyvkiadó (2001)

Széll Rita, Jeney Zoltán (ford): 
Orchesographia, avagy a tánc mestersége
Táncmesterek sorozat, Arbeau Art, Prea.hu (2009)
Orchesography
translated by Mary Stewart Evans
Dover Publications (1967)
Az 1596-os kiadás címlapja
Az eredeti tánckönyvet, elektronikusan ezen a linken lehet megtalálni (francia nyelven, feldolgozott formában is, és facsimile verzióban):

A táncokról részletesebben egy másik bejegyzésben olvashatsz majd.

Forrás: 
*Orchesography, Thoinot Arbeau, translated by Mary Stewart Evans, Dover Publications (1967)
Széll Rita, Jeney Zoltán (ford): Orchesographia, avagy a tánc mestersége, Táncmesterek sorozat, Arbeau Art, Prea.hu (2009)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Üdv! Nem kell regisztrálnod és nem moderálok, de a tematikában vagy stílusban nem ide illő hozzászólások törlésre kerülnek.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...