2017. február 27., hétfő

Egy könyv mind felett... "Orchesographie"


"...ou Traicté en forme de dialogue par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre & practiquer l'honneste exercice des dances.
...avagy értekezés dialógus formájában, mely által bárki könnyűszerrel megtanulhatja és gyakorolhatja a tánc tisztes mesterségét"*

Az 1589-es kiadás első oldala
Az 1589-ben kiadott Orchesographie a mai napig az egyik legrészletesebb forrása a 16. századi történelmi táncoknak, azok közül is az 1550-80-as évek francia táncainak. Két kiadása ismert, az első 1589-ből, a második - szinte azonos formában - 1596-ból, mindkettő a Langres-i Jehan des Preyz munkája. Valójában az egész könyv megszületése, illetve inkább megőrzése neki köszönhető, hiszen a szerző sosem szánta kiadásra művét. Buzgó nyomdászunk érdeme, hogy a kéziratot előkotorta néhány feledésre szánt régi papír közül. Minderről a könyv előszavából értesülünk, ami Guillome Tabourot mesternek szól, a királyi tanácsos és főprokurátor úr fiának.
"E papirosokat alaposabban átlapozván, azonban azt vettem észre, hogy azok elsősorban a tánccal foglalkoznak, és csak mellékesen szólnak a dobról. Az egészet kinyomtattam, és most elküldöm Önnek, annak ellenére, hogy az említett Arbeau mester ezt megtiltotta, mondván, hogy mindezt csupán azért vetette papírra, hogy elüsse vele az időt [...]."

A szerzőről, azaz Thoinot Arbeau (valódi nevén Jehan Tabourot) kanonokról ebben a bejegyzésben olvashatsz bővebben.

A kor számos könyvéhez hasonlóan az Orchesographie is dialógus formában íródott: az idős Arbeau mester instrukcióit olvashatjuk, melyeket fiatal tanítványának, Capriolnak szán.

2017. február 20., hétfő

Az első basse danse források

A basse danse egy lassú és méltóságteljes tánc, ebben a bejegyzésben olvashatsz róla bővebben. A tánc módját, a hozzá tartozó zenét, és a koreográfiákat először a 15. század végi kéziratokban és nyomtatott könyvekben találjuk meg.

Címer a kézirat elejéről

Brüsszeli kézirat, 1490-1500

azaz Les Basses danses dites de Marguerite d'Autriche

A legfontosabb - és talán a legszebb - forrás. Valaha, ahogy a neve is mutatja Habsburg - franciául Ausztriai Margit tulajdonában volt, ma már a brüsszeli Bibliothéque Royale Albert 1er munkatársai vigyáznak rá, "MS 9085" néven lehet rálelni.

A kézirat fekete papírra, arany és ezüst betűkkel készült. Az első néhány oldal a különböző mesure-k leírását tartalmazza, amit ötvennél több basse danse zenéje és leírása követ.

2017. február 13., hétfő

A basse danse

A burgundi udvar lassú, méltóságteljes tánca a kecses henninek és csőrös cipők korából. Mert lehet, hogy nem a ruha teszi az embert, de a táncot igen...

Basse danse (15. század)

2017. február 6., hétfő

Thoinot Arbeau, a táncos kanonok


"A tánc, avagy szökellés egy tetszetős és hasznos művészet, amely megadja és megtartja az egészséget, előnyös a fiataloknak, kellemes az idősebbeknek és helyénvaló mindenki számára, feltéve, ha időben és térben mértékkel gyakoroljuk, alantas szándéktól mentesen, mert megvetést érdemel az, aki mint afféle táncterem ördöge buzgólkodik."* 


Thoinot Arbeau (Jehan Tabourot)
Dijon, 1520. március 17. - Lengres, 1595. július 29.

Arbeau 1520. március 17-én született Dijonban. Régi, megbecsült családból származó egyházi ember, ki a világi bölcsességekre éppoly figyelmet fordít, mint a lelki épülésre. Az általunk ismert Arbeau név valódi nevének - Jehan Tabourot - anagrammája.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...